Запази час онлайн
    

 "МЦ-Аксаково" ЕООД предлага достъпни и качествени специализирани медицински услуги, отчитайки психоло-гическите, биологични и социални аспекти на инидивида, както и специфичните нужди на хората от района, с екип от 16 специалисти.

Приоритетите в дейността на "МЦ-АКСАКОВО" ЕООД произтичат от приоритетите заложени в Националната здравна стратегия,а именно: Укрепване здравето на хората през целия им живот, като се прибавят години към живота,живот към годините.

В лечебното заведение от 2009г. функционира нов графично /скопичен апарат на SIMENS/ SIREGRAF CF с дигитално управление, ниска лъчева доза и възможности за индивидуален контрол на лъчевата доза при всеки пациент, при идеални условия на работната среда. От 2011г. в МЦ-Аксаково започна работа и нов кугел BLUEX INTRA OS 70, за дентални секторни графии /снимка на зъб/ с перфектност на образа.
През 2013 година е закупен нов ехограф SAMSUNG MEDISON*SONOACE R7, висок клас с възможност за 3D-4D визуализация на плода при бременни, доплерово изследване на съдове, оглед на щитовидни и млечни жлези и коремни органи.

От 01.06.2019г. МЦ-Аксаково се включи в платформата superdoc.bg, с цел допълнителна възможност за записване на пациентите ОНЛАЙН, по зададен график на отделните специалисти
физиотерапия В МЦ-Аксаково отвори врати обновена рехабилитация с възможности за раздвижване на пациенти след травми на опорно двигателния апарат, след инсулти, процедури при коксартроза, упражнения при сколиоза и др.

ПРЕДЛАГАНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ:
- Укрепване здравето на хората през целия им живот, като се прибавят години към живота,живот към годините.
- Понижаване на заболеваемостта и намаляване страданията, причинявани от основни болести,травми и увреждания.
- Справедливост, достъпност и качество на здавеопазването, както и участие и солидарност между отделните индивиди и социални групи.

Със Заповед №РД-01-88/08.03.2010г. на Министъра на Здравеопазването, Медицински Център - Аксаково е акредитиран.