Кабинет "Вътрешни болести"

Д-р Елена Иванова
Вторник и четвъртък 14.30-18.00